Events

DSME GROUP Events

Sumbangan Keperluan Ramadhan Rumah Jagaan Orang Tua
Sumbangan Keperluan Ramadhan Rumah Jagaan Anak Yatim
Sumbangan Keperluan Ramadhan Rumah Jagaan Orang Tua
Putrajaya
Imfak tong Kitar Semula di Masjid Istiqamah Kampung Sri Langkas.
Imfak Tong Kitar Semula di Masjid Kg Aman
DSME Group membuat Majlis Ihya Ramadhan
DSME menerima kunjungan Lawatan Deligasi SWCorp
Program Upcycling Trash To Cash dan Aktiviti kebun komuniti PPR Pekan Kepong